Junta Directiva

Emiliano Ramírez

Emiliano Ramírez

President
Marta de los Rios

Marta de los Rios

Sots-Presidenta
Domènec Santiago

Domènec Santiago

Secretari
Pere Majoral

Pere Majoral

Tresorer
Jordi Bolós

Jordi Bolós

Vocal

Àrea Esportiva

Guillem Franquesa

Guillem Franquesa

Coordinador Àrea Esportiva
Marta Santiago

Marta Santiago

Responsable Femení i Escola
Joan Ayguasenosa

Joan Ayguasenosa

Responsable Àrea Preparació Física
Pol Amigó

Pol Amigó

Fisioterapeuta del Club