Concovatòria Assemblea Ordinària 10/03/22

A Badalona, a 14 de febrer de 2022

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DEL CB SANT JOSEP DE BADALONA

De conformitat amb l’article 7 dels Estatuts Socials del Club, es convoca una Assemblea
General Ordinària de Socis, que se celebrarà a l’Orfeó Badaloní (Carrer d’Enric Borràs, 19) el 10 de
març de 2022, a les 19.30h. en primera convocatòria i a les 20.00h. en segona convocatòria.
Donada la situació excepcional i d’extrema dificultat en la qual es troba el Club, convidem al
regidor d’esports Jordi Subirana i a l’alcalde Rubén Guijarro, a tots els grups municipals del
consistori, a la Parròquia de Sant Josep, a l’Arquebisbat de Barcelona, a la Federació Catalana de
Bàsquet, a les entitats de la Plataforma Recuperem el Centre Sant Josep i els mitjans de
comunicació, a assistir-hi.
ORDRE DEL DIA:
1- Explicar el què ha passat aquesta temporada fins a arribar al moment actual: negativa de
l’Ajuntament a reobrir el pavelló després que des del Club haguem fet la inversió que se’ns va
demanar per insonoritzar les instal·lacions; mobilitzacions; judici de desnonament que ens ha
presentat l’Església; resposta legal al precinte i a la sentència en primera instància del judici de
desnonament; canvi de Govern a l’Ajuntament i peticions que hem traslladat al nou Govern
municipal per poder continuar amb l’activitat; resposta del Govern a les peticions.
2- Obrir torn d’intervenció pel grup de govern de l’Ajuntament (esperem que representat pel
senyor Alcalde i el regidor d’esports), si tenen a bé participar. Obrir torn d’intervenció pels grups
polítics municipals que hagin volgut assistir, per la Parròquia i/o l’Arquebisbat, si tenen a bé
participar, per la Federació Catalana de Bàsquet i qualsevol que vulgui fer alguna aportació.
3- Presentar els comptes de l’any natural 2021 i de la temporada 2020-2021, així com el pressupost
de la present temporada 2021-2022. Demanar una quota extra de jugadors/es per mirar
d’equilibrar el comptes del Club. Sotmetre els comptes, quota extra i resta de previsió econòmica a
l’aprovació dels socis.
4- Des de la Junta, estem treballant per poder presentar un pla de funcionament per la temporada
vinent que millori les condicions de la temporada actual i sigui econòmicament sostenible.
Explicarem en què consisteix aquest pla i el sotmetrem a l’aprovació dels socis.
—–
Si el pla de futur, els comptes, la quota extra o la resta de previsió econòmica no són aprovats pels
socis, la Junta demanarà si hi ha propostes o candidats a Junta alternativa i, si n’hi hagués,
presentarà la dimissió. Si no es presenta cap pla o Junta alternativa, proposarem la dissolució de
Club quan acabi la temporada actual i ho sotmetrem a votació.
A l’Assemblea estan convocats tots els socis del Club que tindran dret de paraula i vot. Donades les
circumstàncies, us demanem una gran assistència i participació en l’Assemblea. Moltes gràcies!
La Junta Directiva