Convocatòria Assemblea General Extraordinària 21/09

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
DEL CB SANT JOSEP DE BADALONA

De conformitat amb l’article 7 dels Estatuts Socials del Club, es convoca una Assemblea
General Extraordinària de Socis, que es celebrarà a l’Orfeò Badaloní (Carrer d’Enric Borràs, 19) el
21 de setembre de 2021, a les 19.30h. en primera convocatòria i a les 20.00h. en segona
convocatòria.
Convoquem aquesta Assemblea General Extraordinària de forma urgent donada la situació
excepcional que ha generat la negativa de l’Ajuntament a reobrir el pavelló després que des del
Club haguem fet la inversió que se’ns va demanar per insonoritzar les instal·lacions.
Convidem al regidor d’esports Juan Fernández i a l’alcalde Xavier García Albiol, a tots els grups
municipals del consistori, a la Parròquia de Sant Josep, a l’Arquebisbat de Barcelona, a la Federació
Catalana de Bàsquet, a les entitats de la Plataforma Recuperem el Centre Sant Josep i els mitjans
de comunicació, a assistir a la mateixa.

ORDRE DEL DIA:
1- Esmenar, si així ho decideixen els socis, el termini d’aquesta convocatòria que no compleix amb
els 15 dies que defineixen els estatuts.
2- Explicar tot el què ha passat des de la darrera Assemblea i com hem arribat a la situació actual.
3- Obrir torn d’intervenció pel grup de govern de l’Ajuntament (esperem que representat pel
senyor Alcalde i el regidor d’esports), si tenen a bé participar.
4- Obrir torn d’intervenció pels grups polítics municipals que hagin volgut assistir, per la Parròquia
i/o l’Arquebisbat, si tenen a bé participar, per la Federació Catalana de Bàsquet i qualsevol que
vulgui fer alguna aportació.
5- Explicar quin és el pla que proposa la Junta, que consistirà en: buscar alguna forma de
funcionament provisional fins que aconseguim tornar al nostre pavelló. Estem treballant i
demanant opcions a l’Ajuntament i altres, per poder presentar un pla de funcionament provisional
sense pavelló.
> Votar el pla presentat per la Junta.
– Si aquest pla no es aprovat pels socis, la Junta demanarà si hi ha propostes i candidats a Junta
alternativa i, si n’hi hagués i fossin aprovades pels socis, presentarà la dimissió.
– Si el pla no es aprovat i tampoc hi ha plans o una Junta alternativa, farem una nova votació per la
dissolució de Club.

A l’Assemblea estan convocats tots els socis del Club que tindran dret de paraula i vot. Donades les
circumstàncies, us demanem una gran assistència i participació a l’Assemblea. Moltes gràcies!

La Junta Directiva