Convocatòria d’assamblea general extraordinària

De conformitat amb els articles 7 i 8 dels Estatuts Socials del Club, es convoca una Assemblea General Extraordinària de Socis, que es celebrarà al saló de vídeo de la Parròquia de Sant Josep (accés des de la porta de ferro del costat de les escales de l’església) el 17 de maig de 2019, a les 20.00h. en primera convocatòria i a les 20.30h. en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA:

1- Informar als socis sobre la possibilitat que es porti a terme un projecte de reforma integral de
les instal·lacions i les converses sobre aquest tema que ha iniciat un advocat que representa a la
propietat amb la Junta Directiva del Club.
2- Anunciar un canvi de càrrecs dins de la Junta i, en el seu cas, ratificar-lo per part dels socis.
3- Torn obert de paraules.

A l’Assemblea estan convocats tots els socis del Club. Podran assistir-hi persones no en siguin, encara que només els socis tindran dret a vot. Preguem la vostra assistència. Moltes gràcies!

La Junta Directiva