CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL CB SANT JOSEP DE BADALONA

De conformitat amb els articles 7 i 8 dels Estatuts Socials del Club, es convoca una Assemblea General Extraordinària de Socis, que es celebrarà al saló d’actes del Centre Parroquial (1er pis) el divendres vinent, 23 de novembre de 2018, a les 19.30h. en primera convocatòria i a les 20.00h. en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA:

1- Donat que aquesta convocatòria d’Assemblea parteix d’una situació irregular, aprovar-la i legitimar-la, si així ho consideren els socis assistents.

2- Decidir quina és la millor opció a partir de la situació actual:

a) Obrir un nou període electoral, aquesta vegada participatiu i amb totes les garanties.
b) Nomenar la candidatura de l’Ibon Orrantia, Jordi Dauder, Roser Rebull, Mercè Sabaté i Joan

Francesc Grífol, com a nova Junta Directiva del Club.

3- Aprovar, si s’escau, la realització d’una auditoria econòmica i legal del Club.

4- Torn obert de paraules.


A l’Assemblea es donarà tota la informació necessària per tal que els socis puguin debatre i decidir sobre cadascú dels punts de l’ordre del dia. Preguem la vostra assistència per tal de redreçar i legalitzar la situació del Club amb el màxim de participació dels socis. Moltes gràcies!

 

Format PDF:

Convocatoria_Assemblea_Extraordinària_23-11-18